HousingFirst

På Forsorgscenter Viborg arbejder vi ud fra HousingFirst-tanken, om at alle har ret til en bolig.

Den sociale støttet i HousingFirst-indsatsen er baseret på gennemprøvede bostøttemetoder og bevilges af myndighed (Viborg Kommune) jævnfør Serviceloven §85A.

Forsorgscenter Viborg tilbyder to bostøttemetoder; CTI og ICM.

Metoderne er kendetegnet ved, at der ydes social og praktisk støtte ud fra de ønsker, håb og drømme, samt behov borgeren giver udtryk for.

 

CTI/ICM

CTI-metoden (Critical Time Intervention):

Forløbet har en varighed på 9 måneder.
Det er inddelt i 3 faser af hver 3 måneders varighed.

Støtten er mest intensiv i den første fase, og reduceres gradvist henover de to sidste faser.

ICM-metoden (Individual Case Manager):

ICM er tidsubestemt støtte til borgere med komplekse og langvarige støttebehov.

Formålet er, at give borgeren en intensiv og fleksibel støtte i hverdagen.
Støtten skal hjælpe med at bygge bro mellem borgeren, det øvrige velfærdsystem og andre behandlingsmæssige indsatser.