Forsorgscenter Viborg

Vibohøj

Forsorgshjemmet Vibohøj, under Forsorgscenter Viborg, tilbyder midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer, som ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig - og som har behov for botilbud eller tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.