Forsorgscenter Viborg

Vibohøj

Forsorgshjemmet Vibohøj, under Forsorgscenter Viborg, tilbyder midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer, som ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig - og som har behov for botilbud eller for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

OBS! Ombygning på Forsorgshjemmet Vibohøj i 2022

Vibohøj er under ombygning i 2022.

Dette betyder at vi i denne periode kun har 38 døgnpladser.

Der er under ombygningen ikke mulighed for afrusning og herbergsovernatning.