Efterværn/CTI

Når du flytter i egen bolig efter dit ophold på Vibohøj, tilbydes du intensiv bostøtte i en periode på op til 9 måneder.

Støtten skal hjælpe med til at forhindre, at du mister boligen, og også være med til at sikre, at du opnår færdigheder til at bo i egen bolig.

I fællesskab med dig arbejder vi også på at få opbygget et støttesystem og netværk omkring dig, som du kan gøre brug af, når tilbuddet fra os slutter.

 

HousingFirst

På Forsorgscenter Viborg arbejder vi ud fra HousingFirst-tanken om, at alle har behov for en bolig.

Den sociale støtte i HousingFirst-indsatsen er baseret på gennemprøvede bostøttemetoder.

Bostøtten er intensiv og fleksibel, og tager udgangspunkt i dine individuelle støttebehov.

Bostøtten arbejder efter CTI-metoden (Critical Time Intervention), hvor forløbet har en varighed på 9 måneder, delt ind i 3 faser af hver 3 måneders varighed.

Støtten er mest intensiv i den første fase, og reduceres gradvist henover de to sidste faser.