Efterværn/CTI

I forbindelse med indflytning i egen bolig, tilbydes du intensiv bostøtte i en periode på op til 9 måneder.

Tilbuddet skal hindre, at du mister boligen, og være med til at sikre, at du opnår færdigheder til at bo i egen bolig.

Der arbejdes samtidig på, at få opbygget et støttesystem og netværk omkring dig, som du kan gøre brug af, når tilbuddet slutter

På Forsorgscenter Viborg arbejder vi ud fra HousingFirst-tanken om at alle har behov for en bolig.

Den sociale støtte i HousingFirst-indsatsen er baseret på gennemprøvede bostøttemetoder.

Bostøtten er intensiv og fleksibel, og tager udgangspunkt i dine individuelle støttebehov.

Bostøtten arbejder efter CTI-metoden (Critical Time Intervention), hvor forløbet har en varighed på 9 måneder, delt ind i 3 faser af hver 3 måneders varighed.

Støtten er mest intensiv i den første fase og reduceres gradvist henover de sidste to faser.