Værkstedet og Montagen

Vi tilbyder aktivering og socialt samvær på vores maskinværksted og i vores montageafdeling.
Dette foregår i dagtimerne i hverdagene.

Der udbetales én gang ugentligt arbejdsdusør ud fra timesedler.

På værkstedet og i montagen produceres og pakkes der staldinventar, autoreservedele og legetøj, til firmaer som Vibohøj er underleverandør til. 

Øvrige tilbud

Udover beskæftigelse på værkstedet eller i montagen, kan der være mulighed for at være beskæftiget med følgende:

  • Havearbejde i sommerhalvåret
  • Snerydning/saltning i vinterhalvåret
  • Opvask i kantinen
  • Weekendrengøring
  • Vinduespudsning
  • Istandsættelse af gamle cykler
  • Bygningsvedligehold (mindre opgaver)

Kreativt Værksted

En gang ugentligt afholdes der, som en del af aktivitetstilbuddet, kreativt værksted med diverse muligheder for kreativ udfoldelse (maleri, håndarbejde, mm.)