Kontakt

Du kan selv kontakte os direkte - helst telefonisk, da vi ikke altid kan garantere en ledig plads til dig, hvis du fremmøder fysisk på adressen.
Adresse og telefonnummer kan du se nederst på hjemmesiden.

Du kan også kontakte socialafdelingen i din egen kommune, som herefter kan kontakte os på dine vegne.

Åbningstider

Vi har døgnåbent i vores modtagelse, samt på telefonen.

Hvordan kan vi hjælpe dig

Ved henvendelse til os, afklarer vi om du kan tilbydes midlertidigt ophold på Vibohøj, og hvilken hjælp og støtte, det kan være relevant at tilbyde dig.
Det sker i samarbejde med dig og relevante samarbejdspartnere - typisk socialafdelingen i den kommune, der er handlekommune for dig.

Får du plads på Vibohøj, forventer vi at du samarbejder med os om at finde en passende bolig, og hvis du har behov for støtte, får udredt hvilken støtte der samtidig kunne være relevant for dig  - det kunne f.eks. være kontakt til rusmiddelcenter eller psykiatrien, hvis du har behov for dette.

Opholdsplan

Fra starten af opholdet laves en plan for opholdet, så vi sammen med dig kan planlægge et stabilt udviklingsforløb.

Vi tilstræber at du hurtigst muligt etableres i egen bolig, og at dit ophold på Vibohøj bliver kort.