Døgnophold

En forudsætning for at du kan blive indskrevet i døgnophold/stabiliseringsophold, er, at du ønsker at samarbejde om ikke længere at være hjemløs.

Ved indskrivning vil du hurtigt blive indkaldt til en indskrivningssamtale med vores fagpersonale.

Vi vil sammen med dig lægge en plan for opholdet, hvor vi sammen med dig formulerer et overordnet mål for opholdet.
Herefter aftaler vi hvad der "skridt for skridt" skal ske i løbet af opholdet på Vibohøj.
Sammen med dig laver vi en plan for hvilken støtte og hjælp vi kan tilbyde dig, for at du når målet.

Planen for opholdet koordineres med din hjemkommunes handleplan og eventuelle jobplan.