Bostøtte § 85 og § 82B

Forsorgscenter Viborg har eget bostøttekorps, der leverer visiteret bostøtte i henhold til Serviceloven § 85 og § 82B.

Bostøtten visiteres af Viborg Kommunes socialafdeling, der herefter bestiller bostøtten hos os efter en individuel vurdering.

Vore bostøtter leverer bostøtte i eget hjem til borgere i hele Viborg Kommune.
Dette kan både være i almindelig bolig, eller i særlige almennyttige boliger.

For at man som borger kan bo i en af disse boliger, skal man være visiteret hertil af Socialafdelingen, og samtidig også være visiteret til at modtage bostøtte.


Lejlighederne er beliggende her:

Langdammen, Langdammen 2:

Adressen er en 5-etages boligblok med 18 lejligheder, der hører under Boligselskabet Sct. Jørgen

Voksenkollegiet Merkurvej, Merkurvej 71-75:

Lejlighederne er indrettet i en tidligere døgninstitution - der er i alt 7 selvstændige lejemål, der udlejes gennem Viborg Kommune

De Alternative Boliger, Rørsangervej 7-19:

I alt 7 små parcelhuse, der udlejes gennem Viborg Kommune.

Støtte-kontaktpersoner (SKP)

Forsorgscenter Viborg har to opsøgende medarbejdere, der i henhold til Serviceloven § 99 hjælper socialt udsatte borgere i kontakt med kommunens generelle hjælpetilbud.