Social & sundhedsfaglig bistand

Indenfor de første dage bliver du indkaldt til en uddybende indskrivningssamtale.

Forsorgscentret har ansat socialrådgivere samt pædagogisk og sundhedsfagligt personale med særligt kendskab til de problematikker som kan belaste målgruppen.

Hvis du har behov for yderligere samtaler aftales dette individuelt.

Du kan altid henvende dig til personalet i modtagelsen, beskæftigelsen og sygeplejeklinikken.

Sidst opdateret: 13.06.2018