Mulighed for dagbeskæftigelse

Beskæftigelsesafdelingen tilbyder aktivering og daglig beskæftigelse til forskellige persongrupper:
  • Beboerne på Forsorgscenter Viborg
  • Beboere der er tilknyttet Forsorgscentret Viborgs efterværn (dagklienter)
  • Personer henvist til aktivering fra kommunal samarbejdspartner (eksempelvis LAB-lovs tilbud § 32)
Sidst opdateret: 13.06.2018