Beskæftigelsesafdelingen

Virksomhedskontakt:

Lønarbejde og underleverancer af hele- og halvfabrikata løser Forsorgscenter Viborg lønsomt for en række erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner.
Kundekredsen omfatter bl.a.:
  • Jern- og metalbranchen
  • Video/DVD-branchen
  • Gravering (eksempelvis reversskilte/dørskilte)
  • Papirbranchen
  • Reklamebranchen
  • Legetøjsbranchen
  • Isenkrambranchen
  • Autotilbehørsbranchen

Pædagogisk ramme:
Forsorgscenter Viborgs beskæftigelse er en del af forsorgscentrets sociale team. Der er ansat 4 værkstedsassistenter med pædagogiske og håndværksmæssig uddannelse, som er særligt ansvarlige for driften af værkstedet. Det sociale team medvirker gennem en positiv og aktiv indsats, at planlægge en beskæftigelse, der tager store hensyn til brugernes ressourcer, begrænsninger og behov. Der arbejdes også socialt og arbejdsmæssigt så den pågældende magter arbejdsopgaven i forhold til dennes psykiske og fysiske tilstand.
Arbejdsopgaverne tilstræbes i nært samarbejde med det private arbejdsmarked at komme så tæt på en beskæftigelse svarende til produktion udenfor institutionen.

Arbejdstid:
Der tages brede individuelle hensyn til brugernes psykiske og fysiske tilstand i arbejdstidsfastsættelsen hvor der individuelt kan aftales arbejdstider fra få timer til 8 timer pr. dag i en 5 dags uge. Udover den officielle arbejdstid fra kl. 8.00-16.00 på hverdage kan der tilbydes arbejde i aften og weekends i forbindelse med rengøring af fællesarealerne, køkkenfunktion og betjening.

Pauser:
Der er officielle formiddags- og eftermiddagspauser samt en middagspause på 1 time indlagt i arbejdsdagen.

Frihed:
Der er i beskæftigelsen mulighed for at lave individuelle konkrete aftaler om frihed fra arbejdet til private aftaler. I forbindelse med aftaler om sagsbehandling, kommunalt og internt, samt læge/sygehusbesøg gives der fri.

Mål:
Det er vores overordnede mål gennem bl.a. en beskæftigelse og en aktivering at skabe en hverdag, der er struktureret med arbejde, fritid og hvile, så man derigennem kan forberede brugeren til et liv udenfor institutionen.

Sidst opdateret: 13.06.2018