Døgnophold

Forsorgscenter Viborg tilbyder midlertidig døgnophold. Optagelse sker ved henvendelse enten ved personen selv eller andre involverede.

Under opholdet gives tilbud om opholdsplan og samarbejde med kommunal myndighedsdel omkring handleplan og udslusning.

Der udredes på sociale- og sundhedsmæssige forhold i samarbejde med eksterne samarbejdsparter og der tilbydes aktiverende støtte og omsorg

Sidst opdateret: 17.05.2020