Afrusning

En forudsætning for, at den enkelte borger kan medvirke konstruktivt til et udviklingforløb på Forsorgscenter Viborg er, at vedkommende ikke er påvirket af alkohol.

Et konstruktivt samarbejde er en naturlig forudsætning for et stabliseringsophold på Forsorgscenter Viborg. Mange ophold starter derfor med en frivillig afrusning.

I modtagelsen findes 4 afrusningsstuer, som er specielt indrettet hertil. Forsorgscenter Viborg vil ved henvendelse om afrusning sikre sig at personen tilhører målgruppen som SEL. §110 retter sig imod. Det er dernest en forudsætning at personer ikke bør indlægges til afrusning på sygeafdeling eller sygehus, da Forsorgscenter Viborg ikke har sygeplejefaglig personale døgnet rundt.

Efterfølgende kan tilbydes stabliseringsophold.

Sidst opdateret: 13.06.2018