Bruger / pårørende

Brugerindflydelse og bruger-/pårørendesamarbejde

Brugere med tilknytning til Forsorgscenter Viborg vælger 3 - 4 repræsentanter til Forsorgscenter Viborgs brugerråd. Brugerrådet mødes med forsorgscentrets leder og aktivitetsmedarbejder én gang om måneden og ellers efter behov. Brugerrådet er en vigtig samarbejdspartner, når der på forsorgscentret skal træffes beslutninger, som har væsentlig indflydelse på forholdene for borgerne som helhed.

Brugerrådet spiller også en vigtig rolle i forhold til planlægning og afvikling af tilbudte fritidsaktiviteter.

Sidst opdateret: 13.06.2018